Slnovrat, folkové pesničkárske združenie (heslo z encyklopédie)

Pôvodné obs.: Ivan Hoffman, nar. 27. 11. 1952, Martin; Miloš Janoušek, nar 16. 7. 1952; Bratislava; Július Kazimír, nar 10. 5. 1953, Trenčín; Peter Michalovič, nar. 6.6. 1953, Bratislava; Dušan Valúch, nar. 30. 11. 1952, Svinná (okr. Trenčín). Združenie vzniklo 1. 3. 1979. V priebehu toho roku sa k nemu pripojil Pavel Malovič, nar. 23. 7. 1952, Bratislava, od 1982 s ním pôsobil hráč na dychové nástroje Karol Svozil, nar 8. 8. 1946, Žilina a od 1983 bol členom Slnovratu aj Martin Mašek, nar. 21.3. 1956, Trenčín.

S jednotlivými členmi Slnovratu príl. spolupracovali aj F. Frešo, Z. Homolová a M. Tedla. Od svojho vzniku rozvinul Slnovrat pravidelnú koncertnú činnosť v Divadle u Rolanda, z ktorého vytvoril prvú stálu folkovú scénu v Bratislave. Vďaka narastajúcemu záujmu publika postupne rozšíril svoju koncertnú aktivitu na ďalšie scény v Bratislave, na Slovensku i v Čechách.

Členovia Slnovratu pravidelne vystupovali na Poetickej lýre a Koncerte mladých v rámci Bratislavskej lýry, na Koncertoch Populáru, Blues na Dunaji a Folkfóre v Bratislave, na Folkovom kolotoči v Ostrave, Hudobnom festivale mladých v Bojniciach, Koncerte mladosti v Pezinku, Folkfóre v Martine, na Folkovej Lipnici atd'. V r. 1980 účinkovali v TV programe Folkové premeny, v r. 1981 Zrkadlenie, niekoľkokrát vystúpili v TKM. Ich tvorba napriek výrazným kvalitám nenašla uplatnenie v rozhlase. vysielaní a do r. 1987 ani v hudobných vydavateľstvách.

V r. 1985 sa združenie rozpadlo, avšak jeho členovia naďalej vystupujú pod vl. menami a príl. organizujú spoločné koncerty. Janoušek, Svozil a Valúch pôsobia pod spoločným názvom Jednofázové kvasenie.

1979-85 predstavoval Slnovrat typické združenie mestských folkových pesničkárov s gitarou, ktorého členovia začali pôsobiť počas vysokoškolských štúdií a spoločnú hud. činnosť rozvinuli ako amatéri popri svojich občianskych povolaniach. Každý z nich sa prezentoval ako sklad., textár a interpret v jednej osobe, pričom všetci spoločne kládli hl. dôraz vo svojej činnosti na tvorbu civilných a obsahovo úderných textov, v ktorých zobrazovali široký okruh osobných i spol. tém, reflektujúcich výstižným spôsobom rôzne stránky každodenného života súčasného mestského človeka.

Texty Slnovratu predstavujú obsahový i poetický protipól k textom hl. prúdu slov. pop music i rocku. Svojou tvorbou Slnovrat voľné nadviazal na českých folkových pesničkárov i na slov. beatovú vlnu z 2. pol. 60. rokov. V hud. stvárnení svojich piesní využívajú členovia S. vplyvy folklóru, rocku, džezu, svetového folku, kabaretu atd'., ktoré však prispôsobujú a podriaďujú maximálnemu vyzneniu a účinku textov. Viacerí členovia S. spolupracujú s amat. i profesionálnymi div. (Janoušek, Malovič, Valúch), venujú sa literárnej tvorbe (Kazimír, Malovič, Michalovič) a publicistickej činnosti (Hoffman, Janoušek, Malovič, Valúch). Činnosť Slnovratu v 1. pol. 80. rokov znamenala výrazné oživenie slov. folkovej hudby.

Encyklopedie džezu a moderní populární hudby (ed. Supraphon 1990)

Copyright © 2012 Slnovrat - Všetky práva vyhradené │ Desing by Web Consulting, s.r.o.